naturtint
Gabinety stomatologiczno-lekarskie

Zapraszamy

Dental Medica
Lek. dent. Marta Kadłubowska

ul. B. Krzywoustego 9
78-540 Kalisz Pomorski
tel. 739 097 990

e-mail: gabinet@dentalmedica.eu